Arhivă / aprilie 2021

  • În cadrul Colegiului Tehnic Cibinium, Sibiu, s-a implementat online la clasa a IX-a B, în perioada februarie-martie, prin intermediul cabinetului de asistență psihopedagogică, profesor consilier școlar, Hainagiu Daniela Emanuela, CJRAE, Sibiu, în cloaborare cu profesor diriginte, Balteș Aurelia, programul de consiliere în vederea facilitarii dezvoltării abilității de comunicare asertivă și creării aparteneței la comunitate, identitatea […]

    Mai mult