5 aprilie 2021 - admin

Dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă – program de consiliere psihopedagogică adresat elevilor

În cadrul Colegiului Tehnic Cibinium, Sibiu, s-a implementat online la clasa a IX-a B, în perioada februarie-martie, prin intermediul cabinetului de asistență psihopedagogică, profesor consilier școlar, Hainagiu Daniela Emanuela, CJRAE, Sibiu, în cloaborare cu profesor diriginte, Balteș Aurelia, programul de consiliere în vederea facilitarii dezvoltării abilității de comunicare asertivă și creării aparteneței la comunitate, identitatea și rolul de elev al clasei.
Programul s-a desfășurat pe parcursul a cinci ore didactice și a cuprins 4 activități:
Activitatea 1 „Mă prezint colegilor” activitate de auto/intercunoaștere în cadrul grupului de clasă, realizată prin intermediul jocului ”Mă prezint colegilor” cu o calitate care începe cu inițiala numelui meu și identificarea unor obiective comune ca și clasă în vederea creării aparteneței la grupul de clasă.

A1 ”Mă prezint colegilor” (1)

Activitatea 2 „Tipuri de comunicare” – jocuri privind identificarea comportamentelor care fac parte din fiecare tip de comunicare (asertiv, agresiv, pasiv),  identificarea tipurilor de comunicare prin exerciții de comunicare în situații concrete.

Tipuri de comunicare

Activitatea 3 „Autocunoaștere/Sunt asertiv?”  – Faciliatarea exprimării emoționale și autocunoașterii din perspectiva propiului nivel de comunicare asertivă, identificarea tipurilor de comunicare prin exerciții de comunicare în situații concrete.

A3 ”Sunt asertiv” (1)

Activitatea 4 „Beneficiile comunicării asertive” având ca scop realizarea unui plan comun privind dezvoltarea abilității de comunicare asertivă prin identificarea de către elevi a beneficiilor comunicării asertive și oferirea de soluții pentru cazurile când le este dificil să comunice asertiv.

A4 ”Beneficiile comunicării asertive”

În cadrul temei ”Portal de comunicare”, creată în Google Classroom-ul clasei, elevii au posibilitatea să comunice individual cu profesorul consilier școlar.

În vederea atingerii obiectivelor programului de consiliere online s-au folosit exerciții interactive prin aplicațiile: Mentimeter, Goolge Forms, Wordwall, Padlet, Tabla interactivă Jamboard.

 

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți