Arhivă / decembrie 2016

 • Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017. Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a […]

  Mai mult
 • Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice îşi propune ca politică educaţională asigurarea echităţii în educaţie, în ceea ce priveşte accesul egal la toate formele de învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără nicio discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate și/sau cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic […]

  Mai mult
 • CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SIBIU, organizează concurs de ocupare a 2 posturi vacante de mediatori școlari, normă întreagă – perioadă nedeterminată: – 1 post – CJRAE Sibiu / Școala Gimnazială Hoghilag – 1 post – CJRAE Sibiu / Școala Gimnaziala Tîrnava  Concursul va avea loc pe data de: a) 16.01.2017, proba scrisă […]

  Mai mult
 • Prezenta Metodologie reglementează: a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar. b) organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Metodologia se poate descărca […]

  Mai mult
 • cjrae

  16 decembrie 2016 - admin

  Au venit colindători…

     Astăzi, cu o săptămână înainte de Ajunul Crăciunului, s-au auzit la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Sibiu cele mai frumoase glasuri… Mulţumim doamnei învăţătoare Toader Mariana şi elevilor clasei a III-a de la Şcoala Gimnazială Regele Ferdinand pentru frumoasele colinde.

  Mai mult
 • Din 1992, Ziua Internațională a Persoanelor cu  Dizabilităţi  a fost marcată  anual la 3 decembrie în toată lumea.  Scopul promovării  acestei zile  este de a încuraja o mai bună înțelegere a persoanelor cu disabilităţi, de  a face oamenii  mai conștienți de drepturile, demnitatea și bunăstarea acestor persoane, precum și sensibilizarea tuturor cu privire la beneficiile […]

  Mai mult