Arhivă / martie 2015

  • Simpozionul are drept scop reuniunea profesorilor consilieri școlari, profesorilor logopezi, cadrelor didactice din învățământul special și special integrat, asistenților sociali, mediatorilor școlari, cadrelor didactice din învățământul de masă într-un cadru prielnic dialogului transdisciplinar, care are ca direcție investigarea dimensiunilor multiple ale cercetării științifice și didactice, concretizate în lucrări cu caracter științific. Mai multe informații puteți […]

    Mai mult