9 aprilie 2021 - admin

”Viziunea adolescenților despre LUME, VIAȚĂ” – revista de psihologie, ca formă de evaluare formativă-

Pe parcursul semestrului II, elevii clasei a X-a A din cadrul Colegiului Tehnic Cibinium, Sibiu realizează revista de psihologie online, ”Viziunea adolescenților despre LUME, VIAȚĂ” în care sunt abordate teme aplictive din cadrul disciplinei psihologie, de interes pentru elevi, ca modalitate de evaluare formativă, cu beneficii pentru învățare, autoreglare și motivație, coordonator profesor consilier școlar, Hainagiu Daniela Emanuela, CJRAE, Sibiu.

De ce o revistă de psihologie aplicată? Revista, ca instrument de lucru, permite elevilor crearea de conținut colaborativ, își pot evalua și comenta unii altora postările, cresc performanțele școlare ale elevilor la disciplina predată prin detalierea feed-back-ului, prin dezbaterile după fiecare prezentare, facilitează gândirea reflexivă asupra conținuturilor teoretice și dezvoltarea abilităților de autoreglare, cresc interesul și motivația elevilor pentru disciplina psihologie, îi ajută să se dezvolte personal.
Scopul proiectului este atingerea competențelor generale în cadrul disciplinei psihologie.
1.Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală.
2.Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii – problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare.
Pași în realizarea revistei:
Elevii aleg un articol din lista de articole prezentată sau propun o temă care îi interesează în legătură cu ceea ce am studiat la disciplina psihologie, fiecare capitol din cadrul disciplinei având una sau două teme. Primesc model de realizare articol, îndrumări de redactare articole științifice, model de revistă de specialitate online.
Îndrumarea și corectarea lucrărilor se realizează permanet, în fiecare săptămână prezentându-se o temă din cadrul revistei, conform unei programări. Colegii pot adresa întrebări pentru înțelegerea și aprofundarea temei și pot evalua articolul prin acordarea de steluțe.
Elevii au propus numele revistei pe parcursul desfășurării proiectului. Pentru organizarea revistei s-a format o echipă de elevi care fac parte din echipa de redacție și contribuie la organizarea activităților în cadrul revistei.
Aplicația folosită pentru realizarea conținutului colaboarativ este Padlet.

unnamed

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți