Tag / mediatori scolari

  • L I S T A       cuprinzând rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor vacante de mediator scolar organizat în perioada 16 – 18 ianuarie 2017             în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu      LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PENTRU CONCURS :  AICI 

    Mai mult
  • Rezultatul final al concursului mediator scolar Conform HG 286/23.03.2011: ART. 28 (3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut: a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie; ART. 29 (3) Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau proba practică candidaţii care au obţinut: a) minimum 50 […]

    Mai mult
  • CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SIBIU, organizează concurs de ocupare a 3 posturi de mediatori școlari, normă întreagă – perioadă nedeterminată: – 1 post – CJRAE Sibiu / Școala Gimnazială Hoghilag – 1 post – CJRAE Sibiu / Școala Gimnazială Nocrich – 1 post – CJRAE Sibiu / Școala Gimnaziala Tîrnava   Concursul […]

    Mai mult