22 noiembrie 2022 - admin

Proiectul naţional ,,FRED GOES NET”

În perioada 16-17 nov. în cadrul COLEGIUL TEHNIC ”CIBINIUM” SIBIU s-a desfășurat proiectul naţional ,,FRED GOES NET”, cu un grup de 12 elevi din cadrul clasei a X-a B, implementat de către psiholog Adina Danciu, comis. de pol. Consulea Ghidiu – ANA-CEPECA, Sibiu. Activitatea a fost coordonată de către prof. consilier școlar Hainagiu Daniela Emanuela – CJRAE, Sibiu în colaborare cu prof. diriginte Birk Cristina Ioana.

Proiectul a presupus o intervenţie în grup de 8 ore în care tinerii:

  • Au primit informaţii corecte despre tipurile de droguri, efectele şi riscurile lor;
  • Au fost încurajaţi să reflecteze asupra comportamentului propriu de consum risc, precum şi asupra situaţiilor care conduc la acest comportament;
  • Au dezbătut limitele personale şi efectele consumului de risc propriu și motivaţi în vederea schimbării atitudinilor şi comportamentelor de consum de risc
  • Au fost încurajaţi să ia decizii pe baza evaluărilor proprii, dar şi pe baza conştientizării personale a riscurilor;

De asemenea s-a urmarit creşterea accesibilității tinerilor care se află la riscul de a deveni dependenţi la serviciile integrate de prevenire şi asistenţă și sporirea şansei de intervenţie timpurii şi rapide, evitându-se/diminuându-se astfel riscul condamnării, discriminării sau marginalizării tinerilor cu risc de a deveni dependenţi.

Fiecare copil este asemenea unei plante care se îngrijeşte cu mare atenţie pentru a se dezvolta şi creşte sănătos. Acest lucru se face printr-o comunicare pozitivă, timp de calitate oferit copilului, atribuirea de responsabilităţi în concordanţă cu vârsta lui, implicarea în activităţi de dezvoltare personală, timp pentru joacă/relaxare şi interacţiune cu cei de vârsta lui.

1668932973898

 

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți