7 aprilie 2014 - admin

Proiectul „Consiliere și orientare școlară prin sisteme digitale de asistență educațională”

Implementarea acestui proiect reprezintă un ajutor real dat specialiștilor pentru a preveni abandonul școlar și pentru a-i ajuta în activitatea de orientare școlară și profesională a elevilor, prin atingerea unor obiective precum:

  1. Sprijinul oferit în fundamentarea cifrei de școlarizare în județul Sibiu;
  2. Realizarea unei imagini cât mai reale, pe zone geografice, asupra corelației existente dintre cererea și oferta educațională;
  3. Evaluarea intereselor, abilităților și a trăsăturilor de personalitate ale elevilor, prin aplicarea unor teste și chestionare specifice în cadrul aceleiași platforme informatice, în vederea confirmării sau a reconsiderării opțiunilor de orientare școlară ale acestora;
  4. Facilitarea relațiilor de comunicare în triada elev – părinte – școală;
  5. Implementarea unui sistem digital online de gestiune și comunicare a activităților elevilor, în folosul consilierilor școlari (mentorat);
  6. Implementarea unui portofoliu electronic educațional gestionat de către consilierul școlar pentru elevii cuprinși în proiect.

CJAP / CJRAE SIBIU / Proiecte / Concursuri