26 ianuarie 2018 - admin

“PROFESII ŞI PROFESIONIŞTI” – proiectul dedicat orientării şcolare şi profesionale a elevilor

Centrul Județean de Resurse și Asistenţă Educaţională Sibiu
în parteneriat cu
Colegiul Național “ Octavian Goga” Sibiu
și colaboratorii,
derulează proiectul dedicat orientării școlare și profesionale a elevilor
de nivel liceal – clasa a XII-a, din cadrul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu,
“PROFESII ŞI PROFESIONIŞTI”
Proiect realizat, coordonat și implementat de
profesor consilier școlar Crăciun Domnica Simona,
Centrul Județean de Resurse și Asistenţă Educaţională Sibiu

“PROFESII ŞI PROFESIONIŞTI”, aflat la a III-a ediţie, este un proiect dedicat orientării şcolare şi profesionale a elevilor de nivel liceal, în mod special celor din clasa a XII-a, din cadrul Colegiului Naţional „Octavian Goga” Sibiu.
Elevii vor cunoaşte specialişti din diverse domenii profesionale, care vor prezenta particularităţile activităţilor pe care le desfăşoară, la nivelul descrierii ocupaţiei, a cerinţelor de muncă, a contextului ocupaţiei, a satisfacţiilor şi riscurilor psihoprofesionale dar şi a cerinţelor psihologice.
Particularitatea proiectului este că, în măsura în care este posibil, întâlnirile dintre elevi şi profesioniştii invitaţi se vor desfăşura chiar în instituţiile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Scopul proiectului:
Creşterea eficienţei decizionale a elevilor de nivel liceal în privința traseului educațional şi profesional ales.

Obiectivele proiectului
La sfârşitul proiectului, elevii vor fi capabili:
– să identifice cerinţele profesiilor de interes pentru ei ;
– să identifice cerinţele de muncă pentru diverse ocupaţii,în mod special pentru acele despre care ne vor vorbi profesioniştii invitaţi;
– să identifice contextul în care se desfăşoară aceste ocupaţii, mai ales pentru acele unde ne vom deplasa în locaţiile unde ele sunt exercitate de profesioniştii în domeniu,
– să identifice satisfacţiile şi riscurile specifice unor ocupaţii de interes pentru elevi,
– să stabilească conexiuni profesionale cu profesioniştii din diverse domenii.

Grup ţintă:
Proiectul se adresează elevilor de nivel liceal din cadrul Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu, în mod special celor din clasa a XII-a.

Perioada desfășurării:
Proiectul se desfășoară pe parcursul fiecărui an școlar, în perioada octombrie – iunie. Întâlnirileau loc bilunar.

 

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți / Proiecte / Concursuri liceu / orientare scolara si vocationala / proiect /