11 aprilie 2016 - admin

Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică – OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU – OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ
Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică – 12 credite MENCS
Nr.ore – 50
Taxă curs – 120
Public ţintă : Profesori consilieri şcolari şi cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal
Vă puteți înscrie la curs online, accesând:

http://www.ccdsibiu.ro/Oferta%20de%20programe/inscrieri%20la%20programele%20de%20formare.htm

sau la sediul CASEI CORPULUI DIDACTIC SIBIU, Str. Turismului, Nr. 15, Tel./Fax 0269/230259
Cursul va începe în data de 21 aprilie 2016, ora 16 la sediul CCD Sibiu

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți / Oferte de formare continuă comportamente de risc / curs / formare continua / prevenire /