27 decembrie 2016 - admin

OMENCS 6161/2016 – Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

Metodologia se poate consulta accesând : Omencs-6161 -2016-metolodogie-gradatie-merit

CJAP / CJL / CJRAE SIBIU / Legislație / Noutăți gradatie merit / metodologie / personal didactic / preuniversitar /