29 septembrie 2023 - admin

O perspectivă creștină asupra problematicii traficului de persoane – masă rotundă la Academia Evanghelică Sibiu

În cadrul celei de-a şasea mese rotunde, organizate de Biserica Evanghelică C.A. din România (BECAR), prin grupul ecumenic de lucru Arca Binecuvântării Sibiu, în 27 septembrie a fost dezbătută problematica traficului de persoane în contextul social actual. Desfăşurat la sediul Academiei Evanghelice din Sibiu, evenimentul a reunit 27 de persoane din diferite domenii de activitate, de la instituţii publice la ONG-uri, din judeţele Sibiu, Alba şi Hunedoara. Scopul mesei rotunde a fost de a accentua percepţia creştină asupra aspectelor ce însumează şi susţin traficul de fiinţe umane, precum şi creşterea angajamentul comunităţii pentru a preveni sau diminua efectele acestui fenomen, respectiv de a amplifica conştiinţa colectivă a societăţii faţă de toate formele de manifestare ale traficului de persoane.

Invitatul acestei ediţii a mesei rotunde a fost pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi, titularul catedrei de Teologie morală a Facultăţii de Teologie din Alba Iulia şi consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Genericul sub care a prezentat prelegerea sa şi atelierele de lucru a fost intitulat O perspectivă creștină asupra problematicii traficului de persoane. Sănătatea morală a societății între angajamentul spiritual personal și conștiința comunitară. Discuţia s-a axat pe mai multe teme referitoare la rolul bisericii şi al membrilor ei (clerici şi laici) cu privire la problematica traficului de persoane, din punct de vedere moral şi spiritual. Au fost prezentate aspecte ale eticii sociale creştine şi ale spiritualităţii creştine, referinţele biblice referitoare la abuzuri şi la traficul de persoane, perspectivele şi atitudinile patristice şi aghiografice faţă de prostituţie, cerşetorie, abuz, furt etc., dar şi rolul pastoral în informarea, prevenirea şi consilierea persoanelor traficate sau ale celor implicate indirect. De asemenea, a fost abordată chestiunea cerşetoriei ca forma de trafic de persoane care a fost problematizată în jurul conceptului de milostenie creştină.

În a doua parte a evenimentului, discuţiile s-au concentrat pe psihoterapia spirituală şi pastorală în cadrul atelierelor de lucru pentru participanţi. Un accent deosebit s-a pus pe prejudecăţile de natură socială asupra persoanelor traficate şi pe perspectiva creştină prin care acestea trebuie înţelese şi ajutate să depăşească trauma şi să îşi redobândească un statut şi rol social. De asemenea, în cadrul work-shopului au fost expuse mai multe probleme reale şi concrete de natură morală privind chestiunea traficului de persoane în comunitatea eclesială, in comunităţi rurale sau chiar urbane. S-a accentuat faptul că acest flagel social, despre care se vorbeşte puţin şi care este ascuns de foarte multe ori din varii motive, produce răni grave în societatea contemporană, distrugând vieţi tinere şi chiar familii întregi. Prin urmare, dincolo de intervenţia autorităţilor competente pentru diminuarea acestui fenomen de amploare, este nevoie de o perspectivă creştină asumată asupra acestei probleme care erodează sănătatea morală a societăţii, în primul rând prin suferinţele fizice, emoţionale, psihice de netolerat ale victimelor, cât şi prin efectele nefaste aduse în viaţa consumatorilor care nu conştientizează răul pe care îl alimentează. Astfel rolul Bisericilor este foarte important în informarea societăţii şi prevenirea traficului de persoane, precum şi în efortul de consiliere şi reintegrare a acestora. De asemenea, vocea Bisericii poate menţine trează conştiinţa colectivă asupra problematicii traficului de persoane şi poate determina angajamente spirituale ferme pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor.

Mesele rotunde sunt organizate semestrial de către Departamentul de Migraţie al Bisericii Evanghelice C.A., grupul de lucru Arca Binecuvantari Sibiu, ABS şi Academie Evangehlica Transilvană, AET cu scopul este de a crea reţele şi de a instrui reprezentanţi ai bisericilor, autorităţilor, organizaţiilor de ajutorare şi alţi profesionişti pentru a îmbunătăţi împreună prevenirea şi asistenţa pentru persoanele traficate. Mesele rotunde sunt sponsorizate de Federaţia mondială luterană LWB.

*

Din partea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu a participat d-na prof. consilier școlar dr. Simona Cîmpean.

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți