24 mai 2019 - admin

„MODALITĂȚI DE PREVENIRE A TULBURĂRILOR DE ÎNVĂȚARE!” PROFILAXIA DISLEXO-DISGRAFIEI

PROIECTUL EDUCAȚIONAL: „MODALITĂȚI DE PREVENIRE A TULBURĂRILOR DE ÎNVĂȚARE!” PROFILAXIA DISLEXO-DISGRAFIEI are ca parteneri  Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sibiu/Centrul logopedic Județean – inițiator profesor logoped Vass Emanuela-Maria și Școala Gimnazială G.D. Teutsch Agnita – prof. în înv. primar Toth Bianca, prof. în înv. primar Nițescu Emilia-Elisabeta.

Realizarea acestui proiect a pornit de la ideea că cea mai bună metodă de a pregăti un copil să înveţe să citească şi să scrie corect, este stimularea tuturor funcțiilor implicate în dobândirea deprinderilor necesare însușirii scris-cititului.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
1. Formarea structurilor perceptiv-motrice de orientare, organizare şi structurare în spațiul grafic al caietului;
2. Dezvoltarea atenției auditive, a capacitării de diferențiere fonematică şi discriminare auditivă;
3. Formarea deprinderii de identificare, discriminare și diferențiere a cuvintelor în propoziție, a silabelor în cuvinte și a sunetelor în silabe.

Proiectul s-a desfășurat în perioada martie-aprilie 2019 fiind implicați un număr de 35 de școlari (17 școlari – clasa pregătitoare, prof. în înv. primar Toth Bianca și 18 școlari – clasa I, prof. în înv. primar Nițescu Emilia-Elisabeta). El a cuprins patru activități, axate pe pregătirea psiho-motorie și educarea auzului fonematic (două activități, precum și formarea și exersarea capacității de analiză și sinteză fonematică (două activități);
Pe parcursul desfășurării activităților propuse în acest proiect școlarii și-au îmbunătățit considerabil capacitățile urmărite, realizând cu succes sarcinile cerute. Intre doamna profesor logoped și doamna învățătoare au avut loc schimburi de idei, de experiență, informarea și aplicarea la clasă, de noi tehnici de predare/ îmbunătățire a citirii și scrierii,acestea fiind în beneficiul copiilor.din grupurile țintă.
De obicei, dificultățile în achiziția scris-cititului sunt depistate de învățător în clasa I, a II-a şi duc la manifestări de anxietate, neîncredere în sine, pierderea motivației pentru învățare. Elevii cu astfel de dificultăți pot fi sprijiniți în scoală, direct la clasă, prin activități specializate, suplimentare şi complementare orelor de limbă română. Datorită succesului avut de acest proiect în rândul cadrelor didactice, se are în vedere reluarea acestuia în anii școlari următori.

Imagini din tipul activităților:

d       A2

c

CJL / CJRAE SIBIU / Noutăți / Proiecte / Concursuri prevenire / proiect educaţional / tulburari de invatare / tulburari de limbaj /