Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024*) – Metodologie mobilitate 2023-2024

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024 – AICI

FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2023-2024 – AICI

Modele cereri mobilitate

Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Pretransferul personalului didactic – CALENDAR –

Precizări privind aplicarea condițiilor specifice pentru etapele de pretransfer – AICI

Lista posturilor vacante/rezervate la data de 23 martie 2023

Concurs ocupare posturi didactice (titularizare) 2023