23 noiembrie 2022 - admin

Liceenii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” din Sibiu au participat la Târgul educațional (TeD ULBS)

Liceenii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu din clasele a XI-a A și a XI- B, împreună cu  d-nele diriginte prof. Sideriaș Carmen, prof. Rotărescu Daniela, Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu și d-na  prof. consilier școlar Valeria Ecaterina Purcia, director CJRAE Sibiu, au participat în data de 23. 11. 2022 la Târgul educațional (TeD ULBS), târg de consultanță educațională organizat de Centrul de Servicii Integrate pentru Studenti-SmartHub ULBS, atât pentru facultățile din ULBS, cât și pentru elevii de la liceele din Sibiu și din zonele învecinate.

Elevii au participat la prezentarea Facultății de Științe Socio-Umane, au explorat oferta educațională din cadrul ULB Sibiu și au intrat în posesia pliantelor de informare oferite de facultățile și departamentele universității. Participarea la târgul de consultanță educațională îi ajută pe elevi să identifice și să exploreze opțiunile de carieră, să ia decizii informate cu privire la viitorul lor și să dezvolte strategii pentru a-și atinge obiectivele.  Astfel,  elevii pot să-și atingă aspirațiile prin stabilirea de obiective realiste pentru  viitor, oferindu-le o imagine a job-ului mult visat, și dându-le posibilitatea de a obține satisfacție și împlinire profesională printr-o alegere asumată.

Mulțumim Centrului de Servicii Integrate pentru Studenti-SmartHub ULBS pentru oportunitatea oferită elevilor, de a cunoaște oferta educațională a Universității  „Lucian Blaga” din Sibiu! 

 1  2

4

6  7

8  9

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți