19 noiembrie 2020 - admin

ÎNVĂȚĂM SĂ FIM MAI BUNI

TEMA: ÎNVĂȚĂM SĂ FIM MAI BUNI

PROIECT DIDACTIC ONLINE

ARIA CURRICULARA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ
DISCIPLINA: Consiliere scolară
CLASA: a-V-a
MODUL : Autocunoaștere si dezvoltare personală
TEMA: Învățăm să fim mai buni
DURATA: 45/50 min.
Activitate realizată de prof. consilier școlar dr. CÎMPEAN SIMONA, CJRAE Sibiu – AICI  

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți