13 ianuarie 2023 - admin

Întâlnire de lucru a prof. consilieri școlari din cadrul CJRAE Sibiu

Astăzi, 13. 01. 2023 a avut loc prima întâlnire de lucru a prof. consilieri școlari din cadrul CJRAE Sibiu din anul 2023. Împreună cu d-na prof. Valeria PURCIA – director CJRAE Sibiu, am trecut în revistă noutățile legislative din domeniul educației și am fixat noi obictive de realizat în a doua jumătate a anului școlar.

Am fost onorați să avem alături de noi din partea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, pe d-na Inspector General Adj., prof. Monica Adriana MUNTEANU și pe d-na Inspector  – Educație timpurie/învățământ special – prof. Delia STOICESCU care și-au exprimat încrederea în calitatea serviciilor de consiliere psihopedagogică și educaţională oferite de cadrele didactice din cadrul instituţiei noastre, în implicarea tuturor pentru asigurarea calității în educaţie, în deplină concordanţă cu nevoile şi particularităţile fiecărui elev.

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți