14 septembrie 2022 - admin

Ghid de bune practici pentru prevenirea și combaterea bullying-ului în școli – proiectul Erasmus+ ”Stop Intimidare, Start Cooperare!”

”Ghidul de bune practici pentru prevenirea și combaterea bullying-ului în școli” reprezintă produsul final al derulării proiectului Erasmus+ ”Stop Intimidare, Start Cooperare!” cu nr. 2020-1-RO01-KA104-078514, în cadrul CJRAE Sibiu.

Ghidul de bune practici vine în sprijinul cadrelor didactice din cadrul CJRAE Sibiu, prin implementarea activităților descrise, atât la clasă, cât și în cabinetele din cadrul școlilor în care își desfășoară activitatea.

În perioada 2020-2022, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu a derulat proiectul educațional Erasmus+ ”Stop Intimidare, Start Cooperare!”, proiect de mobilitate pentru personalul didactic, având nr. de referință 2020-1-RO01-KA104-078514.

Prin acest proiect s-a urmărit diminuarea violenței în școli, în special a fenomenului de bullying, pentru ca școala să devină un mediu sigur și prietenos, unde copiii să își dezvolte relații interpersonale eficiente pentru viitorul lor. De asemenea, ne-am propus să dezvoltăm cadrelor didactice, părinților și implicit elevilor, abilități de prevenire și combatere a bullying-ului.

Rezultatele obținute prin participarea la mobilități au fost: însușirea de cunoștințe și metode inovatoare pentru prevenirea și intervenția concretă în caz de bullying, explorarea unor modalități de rezolvare a conflictelor și tehnici de gestionare eficientă a relațiilor interpersonale, învățarea unor tehnici de mindfulness utile în dezvoltarea inteligenței emoționale, însușirea unor strategii de bune practici de prevenirea intimidării, deprinderea unor tehnici cu ajutorul cărora să dezvolte elevilor rezistența la fenomenul de bullying, precum și conștientizarea importanței emoțiilor din viața privată și profesională.

 

Echipa de redacție:

Prof.  consilier şcolar, dr. Purcia Valeria Ecaterina – director CJRAE Sibiu, participant în mobilitatea din Irlanda, la cursul ”Classroom Management Solutions for Teachers”

Prof. consilier şcolar, Ani Veronica – coordonator proiect, participant în mobilitățile din Spania și Irlanda, la cursurile ,,Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” și ”Classroom Management Solutions for Teachers”

Prof. logoped şcolar, Ananie Ariana – responsabil cu monitorizarea şi evaluarea proiectului, participant în mobilitățile din Spania și Irlanda, la cursurile ,,Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” și ”Classroom Management Solutions for Teachers”

Prof. consilier școlar, Bădescu Sergiu participant în mobilitatea din Croația, la cursul “Preventing Bullying in Schools”

Prof. consilier școlar, Crețu Adela – participant în mobilitatea din Irlanda, la cursul ”Classroom Management Solutions for Teachers”

Prof. consilier școlar, Huiban Claudia participant în mobilitatea din Slovenia la cursul “Developing Emotional Intelligence”

Prof. consilier școlar, Mihăilă Tiberiu participant în mobilitatea din Croația, la cursul “Preventing Bullying in Schools”

Prof. consilier școlar, Samoilă Clara participant în mobilitatea din Slovenia la cursul “Developing Emotional Intelligence”

Prof. consilier școlar, Savu Marilena participant în mobilitatea din Croația la cursul “Mastering Soft skills and Growing Emotional Intelligence using Mindfulness”

Prof. consilier școlar, Toader Cristina participant în mobilitatea din Croația la cursul “Mastering Soft skills and Growing Emotional Intelligence using Mindfulness”.

 Ghidul poate fi accesat în format PDF  ➡   AICI

CJAP / CJL / CJRAE SIBIU / Noutăți