10 iunie 2022 - admin

Gestionarea traumelor refugiaților și integrarea perspectivei de gen în asistența umanitară I Atelier de formare pentru specialiști I Asociația A.L.E.G.

Asociația A.L.E.G. a organizat în perioada 9-10 iunie un atelier de formare adresat celor care asigură asistență psiho-socială persoanelor care fug din calea războiului (angajați ai instituțiilor publice și private, asistenți sociali, voluntari, traducători, psihologi, etc.) cu scopul de a-i ajuta să intervină eficace și cu sensibilitate la impactul traumei și al diferențelor de gen.

Formatori:  Michelle Girard (VOICE); Camelia Proca și Iulia Popa (A.L.E.G.)

 Teme ateliere:

1. Stresul și trauma: înțelegerea impactului
2. Implicațiile sociale ale stresului și traumei
3. Abilități și instrumente de promovare a interacțiunilor sensibile la traumă (incluzând cele 6 principii ale oferi sprijin adecvat și informat)
5. Mecanisme de coping pentru stres și traumă în rândul persoanelor care oferă suport (perspectiva grijii față de propria persoană)
6. Impactul inegalităților de gen pe timp de criză
7. Violența de gen: cum o recunosc și cum ajut?

Din partea CJRAE Sibiu a participat la activitățile de formare doamna prof. consilier dr. Simona Cîmpean.

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți