15 mai 2021 - admin

Emoție albă, emoție neagră…

Emoție albă, emoție neagră
-Dezvoltarea competenței de conștientizare a sinelui prin exerciții de diferențiere a emoțiilor funcționale/sănătoase de cele disfuncționale/nesănătoase-

În luna martie elevii claselor a X-a C, a X-aAP, a XI-a C din cadrul Colegiului Tehnic Cibinium, Sibiu au participat la activitatea de consiliere ”Emoție albă, emoție neagră”, care face parte din programul de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar ”Împreună învățăm să comunicăm!”, realizată de profesor consilier școlar Daniela Hainagiu, CJRAE Sibiu.
Dat fiind faptul că în adolescență se dezvoltă capacitatea de raționament abstract și metacogniția, este extrem de important ca adolescenții să învețe diferența dintre modul de gândire sănătos care duce la atingerea obiectivelor și cel care interferează cu acestea în context educațional.

Scopul activității: Dezvoltarea competenței de conștientizare a sinelui prin exerciții de diferențiere a emoțiilor funcționale/sănătoase de cele disfuncționale/nesănătoase.
Subcompetențele pe care le include autoconștientizarea sunt:
• identificarea și înțelegerea emoțiilor proprii și ale celorlalți;
• înțelegerea relației dintre gânduri, emoții și comportamente.
În cadrul activității elevii au recunoscut și denumit expresii emoționale cu ajutorul jocului educațional ”Cutiuța cu emoții” – Start joc – și au exemplificat fiecare o emoție pozitivă și o emoție negativă.
Elevii au identificat, prin descoperire, funcționalitatea sau disfuncționalitatea emoțiilor, în funcție de ce gând îi asociază.
Elevii, individual sau în grupe de câte maxim 4 elevi, au ales o emoție din cele prezente și au creat, ca și temă pentru acasă, o poveste-situație începând de la : ”Într-o zi …” prin care au ilustrat varianta sănătoasă/funcțională a emoției sau varianta nesănătoasă/nefuncțională a emoției, realizând legătura dintre emoție/gând/comportament.
Elevii și-au prezentat poveștile create, situațiile prezentate și au analizat modul în care ele sunt funcționale sau disfuncționale, prin gândul care le este asociat.
Activitatea s-a desfășuart pe parcursul a două ore didactice și, pentru formarea competențelor propuse, s-au folosit aplicațiile interactive Jamboard, Wordwall, Classroom.

Construim povești XAP_2     Construim povești XAP_3

Emoțiile în povești XC     Emoțiile în povești

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți