7 iunie 2021 - admin

Din nou ÎMPREUNĂ la ȘCOALĂ!

Din nou ÎMPREUNĂ la ȘCOALĂ – activități de consiliere psihopedagogică de grup adresate elevilor de gimnaziu(V-VII) și liceu (a IX-a-XI-a din Colegiul Național Pedagogic ” Andrei Șaguna” Sibiu cu scopul de a descoperi  provocarile  si posibilele solutii în acestă perioadă de re-acomodare la școala „față în față”. 

Elevii clasei a IX-a A , împreunȁ cu doamna dirigintӑ Ioana Opriṣ ṣi  prof. consilier  ṣcolar  Cristina Ivan, CJRAE Sibiu  au explorat comunicarea multicolorȁ cu toate nuanțele sale date de stilurile pasiv, agresiv ṣi asertiv , descoperind  caracteristicile ṣi consecinṭele tuturor celor 3 stiluri de comunicare.

Pentru că ÎMPREUNA e mai cu drag și bunădispoziție! 

IXA_comunicreamulticolora3

IXA_comunicareamulticolora

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți