6 mai 2017 - admin

Conferinţa cu participare internaţională „Rolul educaţiei în dezvoltarea identităţii culturale a elevilor” – 6 mai 2017, Tîrgu-Mureş

Conferinţa cu participare internaţională „Rolul educaţiei în dezvoltarea identităţii culturale a elevilor”  a fost organizată de Asociația Psy Serenitas, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș şi a avut  loc în data de 6 mai 2017, în clădirea Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş, între orele 8 şi 20.

Scopul conferinței a fost acela de a  realiza un schimb de bune practici între toți actorii participanți la educația de masă și cea incluzivă, susţinerea şi creşterea calităţii asistenţei psihopedagogice precum şi promovarea valorilor educaţionale şi culturale la nivelul comunităţii educaţionale mureșene.

Conferința a fost  deschisă publicului larg interesat de educație și cultură și în special cadrelor didactice și didactice auxiliare din învățământul de masă (profesori, învățători, educatori, profesori consilieri, profesori logopezi, mediatori școlari, asistenți sociali etc.) dar și cadrelor didactice și didactice auxiliare din cadrul centrelor de educație incluzivă.

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu a fost reprezentat de doamna prof. consilier școlar dr. Simona CÎMPEAN  care a participat cu  lucrarea  ,, RELAȚIA DINTRE EDUCAȚIE ȘI VALORI  ÎN DEZVOLTAREA IDENTITĂȚII CULTURALE A ELEVILOR ’’ bazată  pe un  studiu  realizat de autoare.

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți bune practici / cadre didactice / conferință / profesori consilieri scolari / valori /