23 august 2016 - admin

Concursul de ocupare a posturilor vacante – mediator şcolar – Rezultate finale

Rezultatul final al concursului mediator scolar

Conform HG 286/23.03.2011:

ART. 28

(3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut: a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

ART. 29

(3) Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau proba practică candidaţii care au obţinut: a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

ART. 30 (1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

CJRAE SIBIU / Mediatori școlari / Noutăți concurs / mediatori scolari / rezultate /