28 februarie 2020 - admin

Concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Procedurii operaționale a ISJ Sibiu nr. 11778/13.09.2019, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu,  organizează conurs pentru ocuparea următorului post:

Unitatea de învățământ Postul / Catedra Nr. ore Statut post (vacant

/ rezervat)

Nivel Necesită proba practică / orală / avize
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu – Colegiul Agricol D.P. Barcianu Sibiu + Școala Gimnazială Andrei Șaguna Șura Mare Profesor în Centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Rezervat liceal Inspecție la clasă

 Mai multe detalii puteți afla AICI

Bibliografie concurs AICI

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți concurs / ocupare posturi /