6 octombrie 2023 - admin

Concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante de prof. consilier școlar – CJRAE Sibiu

În conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2023 – 2024 aprobată prin OME nr. 6218/09.11.2022, cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile procedurii operaționale nr. 8367/08.09.2023 a ISJ Sibiu, CJRAE Sibiu organizează concurs pentru următoarele posturi didactice:

Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar:

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți