26 noiembrie 2020 - admin

Cercul Pedagogic al profesorilor logopezi din județul Sibiu – 27 noiembrie 2020

Vineri, 27 noiembrie 2020, pe platforma ZOOM, a avut loc Cercul Pedagogic al profesorilor logopezi din județul Sibiu.

Tematica cercurilor pedagogice din anul școlar 2020-2021 este centrată pe adaptarea terapiei logopedice la mediul online. Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a făcut trecerea spre predarea și învățarea în mediul online, profesorii logopezi își adaptează continuu modalitățile pentru evaluarea și intervenția logopedică. Cercul pedagogic oferă profesorilor logopezi un prilej de informare asupra noutăților în domeniu, se axează pe partea teoretică și pe partea practică, aplicativă, de abordare și de dezvoltare a abilităților de limbaj și comunicare la copii.

Primul cerc pedagogic din acest an școlar/ Sem I/ Noiembrie 2020 este centrat pe modul de desfășurare a terapiei logopedice online, provocări și soluții; elaborarea și utilizarea materialelor în format electronic pentru stimularea dezvoltării limbajului copiilor cu tulburări de limbaj și comunicare.

Cercul pedagogic este deschis pentru toți profesorii logopezi din județul Sibiu. Participanți profesorii logopezi din cadrul CJRAE Sibiu, din cadrul Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Sibiu; din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu; din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni și al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Mediaș.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentare PPT cu tema „Rolul triadei educaționale în condițiile școlii on-line” prof. logoped Irina Ștef/CJRAE Sibiu;

2. Prezentare PPT cu tema ,,Formularul Google-Instrument utilizat în activitatea online,, prof. logoped Sabina Stoica/CJRAE Sibiu;

3. Prezentare PPT cu tema ”Logopedie prin joc- Pe Ș îl învățăm și cu drag îl exersăm,, prof. logoped Vass Emanuela/CJRAE Sibiu;

4. Prezentare PPT cu tema ” Jocurile online în terapia logopedică,, prof. logoped Ariana Ananie /CJRAE Sibiu;

5. Prezentare PPT cu tema „Exersarea sunetului R în terapia logopedică practicată online” prof. logoped Șerban Mirela/CJRAE Sibiu.

Dezbateri, schimb de bune practici din activitățile online, ce vor constitui modalităţi de optimizare a activităţii profesorilor logopezi cu beneficiarii elevi, părinți și cadre didactice.

Diverse- la propunerile participanților profesori logopezi la cercul pedagogic.

Responsabil Cerc Pedagogic – Prof. logoped Ariana Ananie /CJRAE SIBIU

Coordonator Cerc Pedagogic
Inspector școlar de specialitate
Prof. Delia Stoicescu

Sunt disponibile pentru consultare următoarele materiale din cadrul prezentărilor:

„Rolul triadei educaționale în condițiile școlii on-line” prof. logoped Irina Ștef/CJRAE Sibiu –  AICI

”Logopedie prin joc- Pe Ș îl învățăm și cu drag îl exersăm,, prof. logoped Vass Emanuela/CJRAE Sibiu –  AICI

” Jocurile online în terapia logopedică,, prof. logoped Ariana Ananie /CJRAE Sibiu   AICI 

„Exersarea sunetului R în terapia logopedică practicată online” prof. logoped Șerban Mirela/CJRAE Sibiu   AICI

„Întârzierea în dezvoltarea limbajului” prof. logoped Anghel Adriana Teodora/CJRAE Sibiu  AICI

CJL / CJRAE SIBIU / Noutăți