30 martie 2021 - admin

Cercul pedagogic al profesorilor logopezi din județul Sibiu – 26 MARTIE 2021

 Vineri, 26 MARTIE 2020, a avut loc Cercul Pedagogic al profesorilor logopezi din județul Sibiu.
         Tematica cercurilor pedagogice din anul școlar 2020-2021 este centrată pe adaptarea terapiei logopedice la mediul online. Pe fundalul pandemiei de Coronavirus, care a făcut trecerea spre predarea și învățarea în mediul online, profesorii logopezi își adaptează continuu modalitățile pentru evaluarea și intervenția logopedică. Cercul pedagogic oferă profesorilor logopezi un prilej de informare asupra noutăților în domeniu, se axează pe partea teoretică și pe partea practică, aplicativă, de abordare și de dezvoltare a abilităților de limbaj și comunicare la copii.
Al doilea cerc pedagogic din acest an școlar vizează schimbul de bune practici: modalități de intervenție cu specific logopedic utilizate în mediul online, oferirea de exemple de bune practici din terapia logopedică online. Construcția și utilizarea materialelor logopedice prin intermediul platformelor și a aplicațiilor electronice, materiale accesibile de pe orice tip de dispozitiv electronic (telefon, tabletă, calculator) oferind prilejuri de exersare online într-un mod plăcut și atractiv pentru copii, părinți și profesorii, adaptat cerințelor actuale.
          Cercul pedagogic este deschis pentru toți profesorii logopezi din județul Sibiu.  Participanți profesorii logopezi din cadrul CJRAE Sibiu, din cadrul Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Sibiu; din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu; din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni și al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Mediaș.
           Ordinea de zi:
1.Prezentare cu tema: ,,Instrumente digitale în terapia logopedica online” prof. logoped Mariana Herțoiu/ CSEI 1 Sibiu
2.Prezentare cu tema: ,,Aplicatia Story Jumper utilizată în crearea materialelor logopedice on-line” prof. logoped Sabina Stoica/ CJRAE SIBIU;
3.Prezentare cu tema: ,,Terapia dislexiei adaptată pentru mediul on-line” prof. logoped Emanuela Vass/ CJRAE SIBIU;
4.Prezentare cu tema: ,,Terapia logopedică online-aplicații și resurse utilizate” prof. logoped Ariana Ananie/ CJRAE SIBIU;
5.Prezentare cu tema: ,,Materiale online elaborate de CJL – CJRAE Sibiu în sprijinul corectării tulburărilor de pronunție la copii” prof. logoped Mirela Șerban/ CJRAE SIBIU.

Dezbateri, schimb de bune practici din activitățile online, ce vor constitui modalităţi de optimizare a activităţii profesorilor logopezi cu beneficiarii elevi, părinți și cadre didactice.
Diverse- la propunerile participanților profesori logopezi la cercul pedagogic.
  Responsabil Cerc Pedagogic                                                             
Prof. logoped Ariana  Ananie /CJRAE SIBIU  – Coordonator Cerc Pedagogic                                                        
Prof. Delia Stoicescu – Inspector școlar de specialitate

IMG_3559          IMG_3628 (2)

 

CJL / CJRAE SIBIU / Noutăți