19 martie 2021 - admin

CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR CONSILIERILOR ȘCOLARI – 19 martie 2021

Vineri, 19 martie 2021, ora 11, pe platforma zoom, a avut loc cea de-a doua întâlnire a profesorilor  consilieri școlari, din cadrul cercului pedagogic, an școlar 2020-2021.

 Tema  cercului pedagogic al consilierilor școlari este:

,, REZILIENȚA- CA RESURSĂ LA SCHIMBARE ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL

Ordinea de zi a cercului pedagogic:

  1. ,,Reziliența ca resursă psihologică- concept, teorie, abordare psihopedagogică” – prezentare – prof. consilier școlar Corina Stan – AICI
  2. ,,Stimularea capacităţii elevilor din ciclul primar de a depăşi dificultăţi!” – model de abordare psihopedagogică prezentat de prof. consilier școlar Carla Fiat  AICI
  3. ,,Fii bine cu tinîn situații de adaptare/schimbare – activități de consiliere psihopedagogică de grup pentru elevii de gimnaziu și liceu, prezentate de prof. consilieri școlari Ana-Florina Ghiroagă-Paveliu și Cristina Ivan  AICI

.

.

  1. Proiect educațional ,,Să învățăm reziliența– prezentat de prof.consilier școlar Simona Crăciun;
    .

  1. ,,Super puterile mele!” activitate de consiliere psihopedagogică adresată elevilor de gimnaziu și liceu, prezentată de prof. consilier școlar Berta Bîrzoagă –  AICI 
  2. ,,Abordarea transdisciplinarității în demersul educațional- creșterea stimei de sine a elevului cu abilități înalte – proiect educațional adresat cadrelor didactice, prezentat de prof. consilier școlar Marilena Savu.

Dezbateri, analize de caz, analize de conţinut, activităţi interactive de prezentare a demersurilor didactice şi conturarea de noi strategii de consiliere psihopedagogică, ce vor  constitui modalităţi  de optimizare a activităţii prof. consilierilor școlari  cu beneficiarii elevi, părinți și cadre didactice.

Prof. consilier școlar  Stan Corina Mihaela –  Responsabil cerc pedagogic  

Prof. Delia Stoicescu – Inspector școlar de specialitate

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți