22 mai 2019 - admin

Cercul Pedagogic al profesorilor consilieri școlari

În data de 17.05 2019, la CJRAE Sibiu a avut loc CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR CONSILIERI ȘCOLARI, a doua întâlnire planificată pentru acest an școlar.
Tema abordată în cadrul Cercului pedagogic a fost ,,Consilierea școlară a părinților în relația elev- școală-părinte.La activitate au participat profesori consilieri școlari, specialiști ai CJRAE Sibiu.

Ordinea de zi a fost următoarea:
1.Model de bune practici în activitatea consilierului școlar cu părinții și cu copiii/elevii:
,,7 deprinderi în relația părinte- copil”, prezentare a prof.consilier școlar Adela Crețu.
2.Dezbateri, analiză de caz, analiză de conţinut, activităţi interactive în grup de dezvoltare a experienţelor eficiente şi conturarea de noi modele teoretice şi practice etc, ce vor constitui modalităţi de optimizare a activităţii consilierilor școlari cu beneficiarii părinți și elevi.
3.Diseminare în cadrul proiectului internațional ,,Social inclusion through equality in diversity” prin Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021- Course 51- Diverse Society-Diverse Classroom, 07-13 Aprilie 2019 – Islanda, la care au participat specialiști din CJRAE Sibiu: prof.consilier școlar Ani Veronica, prof.consilier școlar Stan Corina Mihaela, prof.consilier școlar Samoilă Clara, prof. logoped Ananie Ariana
4. Diseminare în cadrul proiectului internațional ,,Social inclusion through equality in diversity” prin Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021- Cursul -The teacher as a change agent, 11-15 februarie 2019, Norvegia, la care au participat specialiști din CJRAE Sibiu : prof.dr. Purcia Valeria Ecaterina, asistent social Cosar Iulia.
5. Campania de prevenire și combatere a bullying-ului în școală ,,STOP intimidare, START cooperare!”- prezentare a prof.consilier școlar Simona Cîmpean
6. Diverse- la propunerile participanților profesori consilieri școlari la cercul pedagogic.

În cadrul cercului pedagogic, consilierii școlari au participat cu interes în discuții și dezbateri, au abordat -teoretic și practic- bune practici de specialitate, metode psihopedagogice inovatoare, au prezentat și au împărtășit experiențe de practică didactică, experiențe de învățare și formare personală. Toate activitățile desfășurate în cadrul acestui Cerc pedagogic au vizat continua formare a consilierilor școlari pentru îmbogățirea strategiilor de lucru cu elevii, cu părinții și cu cadrele didactice din unitățile școlare ale județului Sibiu.

*
Imagini din timpul activităţilor:

1

1A

1B   1C

 

 

 

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți cerc pedagogic / profesori consilieri scolari /