29 noiembrie 2019 - admin

Cercul pedagogic al profesorii consilieri școlari – 25 octombrie 2019

În 25 octombrie 2019, la CJRAE Sibiu, profesorii consilieri școlari au participat la cercul pedagogic cu tema ,, Bune practici în abordarea psihopedagogică pentru prevenire și intervenție în situații de bullying în mediul școlar ”.  Am întâmpinat cu mare bucurie elevii din Colegiul Național ,,O.Goga” Sibiu, care au prezentat o producție proprie film-scurt pe tema bullying-ului în școală (,,Don’t bully, don’t cry!”), material realizat de ei în cadrul unui proiect Erasmus, cu participarea consilierului școlar. Au fost prezentări, dezbateri și s-au conturat strategii de abordare a rezilienței copiilor, ca factor protectiv în situațiile de bullying-ul din mediul școlar, au fost puse în practică pe ateliere de lucru strategii psihopedagogice/ tehnici de sensibilizare a elevilor asupra consecințelor comportamentelor sociale, metode și tehnici de diminuare a bullying-ului școlar.

Responsabil cerc pedagogic, prof. consilier școlar Corina Stan.

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți cerc pedagogic / consilieri şcolari /