23 noiembrie 2018 - admin

Cercul pedagogic al prof. consilieri școlari şi al prof. logopezi

Vineri, 23 noiembrie 2018, ora 10, la sediul CJRAE Sibiu din str.Turismului nr.15, a avut  loc prima întâlnire a prof. consilierilor școlari/prof. logopezilor, în cadrul cercului pedagogic din anul școlar 2018-2019.

Tema cercului pedagogic:

  ,, Consilierul școlar/logopedul – resursă și suport în abordarea elevilor cu tulburări din spectrul autist -TSA”

Ordinea de zi a întâlnirii a vizat:

1. Abordarea problematicii copilului cu tulburări din spectrul autist: exemplu de bună practică în lucrul în echipă cu copilul cu tulburări din spectrul autist – prezentare și activități demonstrative) realizate de o echipă de specialiști coordonată de d-nul psiholog Bratu Adrian.

2. Dezbateri, analiză de caz, analiză de conținut, activități interactive de dezvoltare a experiențelor eficiente şi conturarea de noi modele teoretice şi practice etc, ce vor constitui modalități de optimizare a activității consilierilor școlari/logopezilor cu beneficiarii cu cerințe educaționale speciale.

1

2

4

CJAP / CJL / CJRAE SIBIU / Noutăți activitati / practică / prezentare / tsa /