28 martie 2023 - admin

CERC PEDAGOGIC de consiliere școlară

           Vineri, 31 martie 2023, ora 10, la sediul CJRAE Sibiu, str.Turismului nr.15, va avea loc cea de-a doua întâlnire a prof. consilieri școlari, în cadrul cercului pedagogic din anul școlar 2022-2023.

Tema  cercului pedagogic de consiliere școlară este:

 ,, Consilierea școlară a preșcolarilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (TSI, ADHD, autism etc.)-  suport în relația preșcolar/elev– școală– părinte, condiție a integrării sociale și școlare a preșcolarului /elevului

Ordinea de zi a cercului pedagogic de consiliere școlară, este:

  • 1. ,,Funcțiile comportamentelor indezirabile ale copiilor cu CES- modalități de intervenție”-activitate informativă pentru părinți și cadre didactice prezentată de prof. consilier școlar Berta Bîrzoagă.
  • 2. ,,Prietenul meu cu ADHD”-activitate de consiliere psihopedagogică adresată elevilor, cu scopul facilitării acceptării și integrării elevilor cu ADHD în colectivul clasei/școlii,  prezentată de prof. consilier școlar Sergiu Bădescu.
  • 3. ,,Integrarea copiilor cu autism în învățământul de masă- activități cu preșcolarii/elevii, cu părinții și cu cadrele didactice”, prezentate de prof. consilier școlar Aurelia Zokarias- Mărginean.
  • 4. ,,Strategii psihopedagogice în activitatea cu preșcolarii/elevii cu CES, pentru consilierea psihopedagogică a cadrelor didactice și a părinților”- prezentate de prof. consilier școlar Corina Stan .
  • 5.Diverse– la propunerea cadrelor didactice participante la cercul pedagogic.

Coordonator cerc pedagogic consiliere școlară, inspector școlar DELIA STOICESCU

Responsabil cerc pedagogic consiliere școlară, prof. consilier școlar Corina Mihaela Stan

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți