10 septembrie 2014 - admin

BUNE PRACTICI ÎN CONSILIERE, LOGOPEDIE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ

Simpozion interjudețean – 25 octombrie 2013
Organizatori: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov si
CJRAE Sibiu/CJAPP Sibiu

Atelier de lucru : “CÂND SUFERĂ COPILUL DE ADHD. SCALE DE EVALUARE ȘI METODE EDUCAȚIONALE DE INTERVENȚIE”

BV

CJAP / CJRAE SIBIU / Evenimente / Proiecte / Concursuri