3 decembrie 2019 - admin

Anunț de identificare și selecție a grupului țintă de specialiști pentru activitățile proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” (în afara organigramei)

Anunț de identificare și selecție a grupului țintă de specialiști pentru activitățile proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” (în afara organigramei)

Ministerul Educației și Cercetării implementează, în calitate de partener, proiectul ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale (beneficiar) și Ministerul Sănătății (partener 2), în perioada 12.09.2018 – 11.01.2022. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții: 9 iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

Anunț de identificare și selecție a grupului țintă de specialiști (mediator școlar & consilier școlar) care vor constitui echipe integrate (fișier pdf)

Mai multe detalii puteți obține accesând :

https://www.edu.ro/anun%C8%9B-de-identificare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-grupului-%C8%9Bint%C4%83-de-speciali%C8%99ti-pentru-activit%C4%83%C8%9Bile-proiectului .

 

CJAP / CJRAE SIBIU / Mediatori școlari / Noutăți anunț / grup tintă / selectie / specialisti /