30 ianuarie 2020 - admin

30 ianuarie – Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoală

În data de 30. 01. 2020, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NONVIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu desfășoară prin programul ”ȘCOALA MEA FĂRĂ VIOLENȚĂ!” activități privind modul de gestionare a comportamentelor violente în instituțiile de învățământ. Se vor organiza dezbateri cu elevii și profesorii pentru soluționarea eficientă a situațiilor conflictuale și se vor distribui pliante concepute de către specialiștii CJRAE Sibiu.
Pe parcursul anului școlar CJRAE Sibiu derulează campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,Stop intimidare, start cooperare” sponsorizată de START ONG by Kaufland şi ACT FOR TOMORROW.
Un demers continuu al instituţiei noastre este implicarea profesorilor consilieri școlari, pe parcursul întregului an școlar, în acțiuni de prevenire și combaterea comportamentelor violente, prin planificarea și derularea de programe specifice școlilor unde își desfășoară activitatea. 

CJAP / CJL / CJRAE SIBIU / Evenimente / Mediatori școlari nonviolenta / scoala /