Arhivă / decembrie 2016

 • Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017. Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a […]

  Mai mult
 • CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SIBIU, organizează concurs de ocupare a 2 posturi vacante de mediatori școlari, normă întreagă – perioadă nedeterminată: – 1 post – CJRAE Sibiu / Școala Gimnazială Hoghilag – 1 post – CJRAE Sibiu / Școala Gimnaziala Tîrnava  Concursul va avea loc pe data de: a) 16.01.2017, proba scrisă […]

  Mai mult
 • Prezenta Metodologie reglementează: a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar. b) organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Metodologia se poate descărca […]

  Mai mult
 • 16 decembrie 2016 - admin

  Au venit colindători…

    Astăzi, cu o săptămână înainte de Ajunul Crăciunului, s-au auzit la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Sibiu cele mai frumoase glasuri… Mulţumim doamnei învăţătoare Toader Mariana şi elevilor clasei a III-a de la Şcoala Gimnazială Regele Ferdinand pentru frumoasele colinde.

  Mai mult