3 martie 2017 - admin

ZIUA EUROPEANĂ A LOGOPEDIEI – 3 martie 2017, SIBIU – Sesiune interjudețeană de comunicări ştiinţifice

Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice a avut   scopul de a  promova exemple de bună practică, prezentarea de lucrări, studii științifice  în domeniul tulburărilor de limbaj datorate problemelor legate de deglutiției, realizarea unor schimburi de experiență între specialiștii implicați în educarea/ reabilitarea copiilor cu nevoi speciale ce manifestă dificultățile amintite..

Sesiunea de comunicări s-a adresează profesorilor logopezi și profesorilor psihopedagogi din învățământul special / masă, profesorilor consilieri școlari, alte cadre didactice interesate de tema propusă spre dezbatere.

PARTEA I – cuvântul invitaților de onoare:

Cuvânt de întâmpinare oaspeţi – director CJRAE Sibiu, prof. dr. Valeria Purcia
Cuvânt la deschiderea sesiunii – Inspector general al Inspectoratului Judeţean Sibiu, prof. dr. Ștefan Firu
Cuvânt la deschiderea sesiunii – Consiliul Judeţean Sibiu, dl. vicepreşedinte Wiegand Fleischer
Discurs introductiv în problematica învăţământului special din Sibiu – Inspector de Specialitate – prof. Delia Stoicescu
“Tulburările de deglutiție la copil” – medic primar neurologie pediatrică Henzel Paula Sorina, Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu
„Anatomia aplicată a reflexului de deglutiție” – medic specialist în tehnici osteopate Barna Adrian Teodor, Cabinet de Medicină Complementară Sibiu
Lansare carte – “Selecție de probe pentru evaluarea logopedică complexă” – prof. logooped Mirela Șerban, coordonator CLJ Sibiu;

PARTEA a II-a – prezentare lucrări – dezbateri

1. „Deglutiția din perspectiva logopedului” – prof logoped Claudia Recorean, CJRAE Sibiu
2. „Deglutiția și influența ei asupra comunicării verbale” – prof. logoped Varga Emoke și prof. logoped Illes Kinga, CJRAE Târgu Mureș
3. „Terapia logopedică a tulburărilor de deglutiție (disfagie orofaringiană) post AVC. Studii de caz” – prof. logoped Elena Buzzo
4. „Tulburările de deglutiție și specificul terapiei logopedice la pacienții cu boala Parkinson” – psih. dr. prof. logoped Ramona Lupu, CJRAE Cluj-Napoca
5. „Intervenții logopdice în SLA. Studiu de caz” – prof. logoped Anca Grigorovici, CJRAE Cluj-Napoca
6. „Abordări teoretice privind deglutiția și tulburările de limbaj” – prof. logoped Daciana Panțiru și Bota Adriana.

PARTEA a III-a – încheierea lucrărilor, concluzii, înmânarea diplomelor de participare

Evaluări concluzive

Imagini din cadrul activităților :

Cuvânt la deschiderea sesiunii :
dl. Inspector general al Inspectoratului Judeţean Sibiu,
prof. dr. Ștefan Firu

Cuvânt de deschidere Inspector general al Inspectoratului Judeţean Sibiu, prof dr Ștefan Firu

Cuvânt la deschiderea sesiunii :
Consiliul Judeţean Sibiu,
dl. vicepreşedinte Wiegand Fleischer

Cuvânt la deschiderea sesiunii – Consiliul Judeţean Sibiu, dl. vicepreşedinte Wiegand Fleischer

Discurs introductiv în problematica învăţământului special din Sibiu,
Inspector de Specialitate – prof. Delia Stoicescu

Discurs introductiv în problematica învăţământului special din Sibiu - Inspector de Specialitate – prof Delia Stoicescu

“Tulburările de deglutiție la copil” – medic primar neurologie pediatrică
Dr. Henzel Paula Sorina, Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu

“Tulburările de deglutiție la copil” – medic primar neurologie pediatrică Henzel Paula Sorina, Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu

„Anatomia aplicată a reflexului de deglutiție” – medic specialist în tehnici osteopate
dr. Barna Adrian Teodor, Cabinet de Medicină Complementară Sibiu

„Anatomia aplicată a reflexului de deglutiție” – medic specialist în tehnici osteopate Barna Adrian Teodor, Cabinet de Medicină Complementară Sibiu

CJL / CJRAE SIBIU / Evenimente / Noutăți 2017 / logopedie / sesiune de comunicari / Sibiu / ziua logopediei /