19 august 2022 - admin

Workshopul: “Educația și norme de conduită în societate” – Consiliul Județean Sibiu

În data de 18. 08.2022 a avut loc Workshopul “Educația și norme de conduită în societate”, organizat de Consiliul Județean Sibiu în cadrul proiectului “Un parteneriat pentru incluziunea economico-socială a comunității marginalizate Târnava”. Din partea CJRAE Sibiu, doamna director, prof. consilier școlar dr. Valeria Ecaterina Purcia a susținut activitatea practică cu beneficiarii proiectului  “Educația ne unește”, în calitate de invitat.

Prin proiect se urmărește prevenirea părăsirii timpurii a școlii, prin programe de tip ”Școală după școală”; ateliere socio-educative și creative; informarea, consilierea și orientarea pe piața muncii a cât mai multor persoane; participarea acestora la cursuri de formare profesională în vederea reintegrării și ocupării pe piața muncii; crearea a 70 de locuri de muncă și subvenționarea angajatorilor; îmbunătățirea condițiilor de locuire, prin reabilitarea a 10 locuințe precare; organizarea de acțiuni de educație civică – workshopuri lunare, seminarii și serate de film dedicate egalității de șanse – și de dialog cetățenesc pentru implicarea în dezvoltarea comunitară și consolidarea parteneriatului local.

Mulțumim pentru invitație, organizare și oportunitate doamnei Dana Lupica și doamnei Anca Stoica din partea Consiliului Județean Sibiu, domnului Mihai Nedelcu din partea Centrului European de Integrare a Romilor și comunității de rome din Târnava pentru căldura și deschiderea cu care ne-au primit.

IMG-20220819-WA0001aaa  IMG-20220819-WA0008aaa

IMG-20220819-WA0000

300064336_5797024516989110_2906892148872335681_n

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți