24 februarie 2021 - admin

Webinar: Prevenirea traficului de minori

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

în parteneriat cu 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (Centrul Regional Alba Iulia)

organiează vineri, 12 martie de la ora 10 pe platforma GOOGLE MEET:

Webinar: Prevenirea traficului de minori

Invitat ANTIP – CR Alba: d-na Leah Iuliana Cornelia, inspector de specialitate

Traficul de minori – proiect de activitate – prezentat de prof. consilier școlar dr. Simona Cîmpean, CJRAE Sibiu

Webinarul este adresat cadrelor didactice din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

Din punct de vedere statistic, traficul de copii reprezintă o componentă substanțială a traficului de persoane în România. Ponderea minorilor, în totalul victimelor înregistrate anual, rămâne îngrijorătoare. În anul 2018, numărul de victime minore înregistrate de MNIR s-a ridicat la 212, iar aproape 80% dintre aceștia au vârsta de peste 14 ani (ANITP)

”Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.”  – Legea 272 /2004 privind protecția drepturilor copilului.

Centrul Județean de Resurse și  Asistență Educațională Sibiu derulează constant,  în parteneriat cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (Centrul Regional Alba Iulia), activități de prevenire a traficului de minori și urmărește sporirea capacității cadrelor didactice din cadrul CJRAE Sibiu de a desfășura acest gen de activități la nivelul comunității școlare.

4

CJAP / CJRAE SIBIU / Mediatori școlari / Noutăți