25 noiembrie 2014 - admin

Universitatea Transilvania din Brașov – CJRAE/CJAPP Sibiu

Vizite de studii ca suport pentru consiliere şi orientare profesională pentru studenţi.

Universitatea Transilvania din Brașov – „Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice”  – Proiect POSDRU 160/2.1/S/133020
Beneficiari: Studenți din ani terminali ai Universității Transilvania din Brașov

t1   t2

t3   t4

CJAP / CJRAE SIBIU / Proiecte / Concursuri