25 noiembrie 2014 - admin

SIGURANŢA COPIILOR ÎNAINTE DE TOATE – PROTECŢIA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Organizează training și conferinţa ştiinţifică cu tema:

SIGURANŢA COPIILOR ÎNAINTE DE TOATE
– PROTECŢIA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI –
9-10-11 Decembrie 2014

Secretariatul conferinţei: dr. Ioana Boldis
conferintacopii2014@yahoo.com

CERCETĂTORI, ASISTENȚI SOCIALI, PSIHOLOGI, MEDICI, JURIŞTI ŞI ALŢI PROFESIONIŞTI DIN DOMENIU

SUNT INVITAŢI SĂ PARTICIPE:

  • fie prin înscriere cu rezumate la pentru o prezentare orală,
  • fie prin participarea la discuţii la atelierele tematice de mai jos

Rezumatele pot fi trimise până la data de  22 noiembrie 2014 (maxim 250 cuvinte) pentru unul din următoarele ateliere tematice:

  • Proceduri de înregistrare a datelor privind abuzul şi neglijarea copilului
  • Managementul de caz şi colaborarea pentru asistarea copilului expus violenţei
  • Capacităţi ale sistemului de protecţie: servicii şi personal
  • Implicarea copiilor în administrarea protecţiei lor
  • Protecţia copilului şi şcolile. Implicarea şcolilor în protecţia copiilor vulnerabili.
  • Lobby pentru copii vulnerabili, din familii sau comunităţi marginalizate şi segregate

Vă rugăm şă trimiteţi dorinţa dvs de participare pe adresa de mail a conferinţei, precum şi rezumatul elaborat de dvs., precizând secţiunea la care vă înscrieţi. Participarea la conferinţă nu presupune plata vreunei taxe. Vom face demersuri pentru obţinerea de credite din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi Colegiului Psihologilor din România. În urma unei selecţii realizate de către comisia de organizare, cele mai bune lucrări vor fi recomandate pentru publicare la revista Copiii de azi – Părinţii de mâine.

Program preliminar:

9.12.2014
– 13:00-14:00 Sosirea şi înregistrarea participanţilor
– 14:30-18:30 Trening: Raportarea şi înregistrarea datelor privind violenţa împotriva copiilor
– 18:30 Cina pentru participanţii la training

10.12.2014
13:00-14:00 Sosirea şi înregistrarea participanţilor;
– 14:00-16:00 Deschiderea oficială a conferinţei
Cuvânt introductiv: prof. Maria Roth, Directoratul de protecţie a copilului
Prezentări plenare: Jeny Gray (consiliul executiv ISPCAN)
Universal and cultural in protecting children – Universal şi cultural în protecţia copilului
– 16:30-18:30 Ateliere tematice
– 18:30 Cina conferinţei

11.12.2014
– 09:30-10:30 Prezentări plenare:
Prof. dr. Maria Roth & conf. Dr. Imola Antal (UBB) Cerinţe europene, proceduri româneşti de asigurare a protecţiei copiilor
Dr. Jeanna Matthews, from Clarkson University
(Clarkson University. US) Cybercrime and child trafficking
– 11:00-12.30 Ateliere tematice
– Concluzii

CJRAE SIBIU / Evenimente