3 decembrie 2019 - admin

Selecție experți județeni în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS2014+: 122607

Ministerul Educației și Cercetării organizează selecției pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni  1 expert/județ, conform anunțului nr. 82/122607/18.11.2019, pentru posturile vacante din echipa organizației partenere MEC în proiect – în afara organigramei organizației, în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS2014+: 122607. 

Informații despre selecție se regăsesc în documente anexate: 

–  anunț privind organizarea etapei a II-a de selecție (se adresează profesorilor consilieri școlari),

– anexele la anunț (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale).

Aceste documente, alături de alte informații referitoare la proiect, sunt disponibile și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării https://www.edu.ro/, aici:https://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-rezultate-referitoare-la-concursul-organizat-%C3%AEn-cadrul-proiectului-%E2%80%9Ecrearea-%C8%99i-0pe site-ul proiectului http://serviciicomunitare.ro/si pe site-ul ISJ Sibiu:

https://www.isjsb.ro/d2019/Adresa_ISJ_CJRAE_selectie%20experti%20judeteni%20_A4.1_%20SMIS%20122607_%20%20etapa%202.pdf

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți experti / profesori consilieri scolari / selectie /