4 noiembrie 2021 - admin

RESURSELE ADAPTĂRII

În luna octombrie , elevii clasei a V-a A ai Colegiului Naţional Pedagogic  “Andrei Șaguna”, Sibiu , coordonaţi de prof. diriginte Muraru  Dorina  ȋmpreună cu prof. consilier școlar Cristina Ivan, CJRAE Sibiu au descoperit RESURSELE ADAPTĂRII.

  • Ce este adaptarea?
  • Care sunt emoţiile care ne ȋnsoţesc ȋn acest proces și cum ne ajutǎ ele?
  • Ce putem ȋnvǎţa despre noi ȋnșine ȋn situaţiile de adaptare?

 

sunt cȃteva ȋntrebări  care ne-au ghidat ȋn aceastǎ activitate de ȋnvăţare prin descoperire.

Mulţumim pentru  suportul metodologic ȋn desfășurarea acestei activităţi  prof. consilier școlar Florina Ghiroagă , CJRAE Sibiu.

ceesteadaptarea  ceesteadaptarea3

ceesteadaptarea2  emotii_adaptare

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți