Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Conform Metodologiei privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul 2018 – 2019, aprobată prin OMEN nr. 3242/23.02.2018, evaluarea psihosomatică se realizează pentru înscrierea în clasa pregătitoare în cazul în care copilul nu are 6 ani împliniţi la 1 septembrie 2018 (este născut după 31 august 2012).

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va avea loc în centrele de evaluare, în perioada 01.03.2018 – 23.03.2018, conform programărilor, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00 – 18,00, conform art. 7 alin. (5) din Ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018 – 2019.

Centrele de evaluare psihosomatică din jud. Sibiu pot fi consultate  AICI

.
Actele necesare pentru evaluarea psihosomatică sunt următoarele:

- cererea – tip de evaluare psihosomatică se poate descărca   AICI
– certificatul de naştere al copilului original şi în copie;
– actul de identitate al părintelui / tutorelui / împuternicitului legal în original şi în copie;
– act care să ateste calitatea de tutore / împuternicit legal, dacă este cazul, în original şi în copie;
– în cazul în care părinţii copilului sunt divorţaţi sau nu sunt căsătoriţi, este necesar acordul scris al ambilor părinţi;
– adeverinţă medicală de la medicul de familie / şcolar cu menţiunea „apt pentru şcoală”.
– în cazul în care părintele solicită să asiste la evaluarea psihosomatică a copilului său, acesta va completa o solicitare scrisă în ziua evaluării, la centrul de evaluare unde este repartizat copilul.

Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Recomandarea se va prelua din centrul unde a avut loc evaluarea sau, după caz, la sediul CJRAE Sibiu, str. Turismului nr. 15, în perioada 1 martie – 26 martie 2018, conform calendarului înscrierii în învăţământul primar.
Rezultatul evaluării psihosomatice nu poate fi contestat. (conform art. 6, alin. 4 din metodologie)

 

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.242/23.02.2018 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019 poate fi consultat   AICI .