school-1665534_960_720

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar

EVALUAREA  PSIHOSOMATICĂ  A COPIILOR  ÎN  VEDEREA  ÎNSCRIERII  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PRIMAR ÎN  ANUL  ȘCOLAR  2019 – 2020

Centrele de evaluare psihosomatică din judeţul Sibiu, în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar  2019 – 2020 pot fi consultate  AICI

Cererea de  evaluare psihosomatica în vederea înscrierii  copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 poate fi descărcată  AICI

Evaluare psihososmatică 2019-2020 – Informatii utile pentru parinti  AICI

*******

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020 (ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. 3181/18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020)  poate fi consultat  AICI

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020 (ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 ) poate fi consultată  AICI

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

.
UNDE ŞI CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
Evaluarea se efectuează în perioada 26 februarie – 20 martie 2019.
Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi de medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar. Sursa: www.edu.ro