17 februarie 2018 - admin

Proiectul „Educația este șansa ta!” – inițiat de Grădinița cu P.P. nr.29, Sibiu

„EDUCAȚIA ESTE ȘANSA TA”

EDIŢIA I 2017-2018

Proiectul „Educația este șansa ta!” inițiat de Grădinița cu P.P. nr.29 Sibiu reflectă problematica actuală impusă pe scena educațională, obiectivată prin frecvența redusă a prezenței preșcolarilor și elevilor în instituțiile de învățământ.

Scopul proiectului a vizat prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, prin dezvoltarea capacității de autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine cât și față de mediul școlar.
Proiectul (concurs) s-a desfășurat în perioada 03.10.2017-15.02.2018 și s-a adresat copiilor preșcolari și elevilor din instituțiile partenere cât și părinților și comunității.
Activitatea principală a proiectului a fost concursul ”Educația este șansa ta!”. Preșcolarii/elevii au participat la trei secțiuni (desen, pictură, colaj) și au fost încurajați să-și exprime liber și creativ propriile gânduri, emoții, nevoi și dorințe.
Prin activitățile propuse în cadrul proiectului educaţional „Educația este șansa ta!” copiii au fost captaţi să participe activ în procesul educativ. Participarea activă la actul învăţării a dus la creşterea gradului de implicare şi responsabilitate din partea copiilor în adoptarea deciziilor, în recunoaşterea şi valorificarea informaţiilor despre absenteism.

Obiectivele proiectului:
– dezvoltarea unei atitudini pozitive a preșcolarilor/elevilor faţă de grădiniță/școală până la sfârșitul lunii februarie;
– construirea unei imagini de sine pozitive prin autocunoaştere și dezvoltare personală până la finalul lunii februarie;
– valorificarea potenţialului creator al copiilor prin capacitatea acestora de a realiza desene, picturi, colaje inspirate din tematica proiectului;
– dezvoltarea spiritului de competiţie prin participarea la faza pe grupă/ clasă și faza finală;
– promovarea lucrărilor participanţilor prin realizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor;
– îmbunătățirea imaginii instituţiilor partenere în comunitatea locală prin promovarea proiectului într-un interval de 6 luni, la nivel de Comisie metodică, Cerc pedagogic, pe site-urile instituţiilor, alte site-uri de promovare.

INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu, Strada Negoveanu, nr. 9, jud. Sibiu, Tel. / Fax: 0269 248 337 .

PARTENERI
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
Centrul Județean de Reurse si Asistenta Educationala Sibiu
Casa Corpului Didactic Sibiu
Spitalul de Psihiatrie „Gheorghe Preda” ,Sibiu
Gradinita cu P.P.„Căsuța Poveștilor”, Sibiu
Grădinita cu P.P. nr 19, Sibiu
Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII nr. 8, Sibiu
Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII nr. 13, Sibiu
Scoala Gimnaziala „Regele Ferdinand ”, Sibiu
Scoala Gimnaziala „Radu Selejan”, Sibiu

COORDONATORI PROIECT
Prof. Firu Carmen , director Grădinița cu P.P. Nr. 29 Sibiu – inițiator
Prof. Muntean Daniela, inspector Activități extrașcolare, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
Prof. Stoicescu Delia, inspector Educație timpurie, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
Prof. dr. Dumbravă Alexandru, director Casa Corpului Didactic Sibiu
Preot paroh Todor Darius ,Spitalul de Psihiatrie „Gheorghe Preda” ,Sibiu
Prof.dr. Purcia Valeria Ecaterina, director Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu
Prof. Daneș Daniela, coordonator CJAP Sibiu
Prof. Ionaș Mihaela, prof.consilier școlar CJRAE Sibiu /Grădinița nr.29 Sibiu și Grădinița nr.14 Sibiu

 

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți / Proiecte / Concursuri absenteis / autocunoastere / concurs / mediu scolar / prevenire /