13 mai 2022 - admin

Proiectul ”Containing Double” – Erasmus+

Asociația Spontan în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și  Asistență Educațională Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Centrul de Servicii Intergrate pentru Studenti SmartHub  și Casa Corpului Didactic Sibiu  au derulat astăzi o întâlnire urmată de activități comune între participanții din proiect și profesori consilieri școlari din cadrul CJRAE Sibiu, parte a proiectului ”Containing Double”, finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+, Acțiunea KA1, Mobilități de tineret, cu numarul 2020-3-RO01-KA105-095153, proiect ce se deruleaza în perioada aprilie 2021 – iunie 2022 la care participă  lucrători de tineret din mai multe țări. Scopul proiectului este de a dota lucrătorii de tineret cu cunoștințe, abilități și atitudine cu privire la modul de abordare a problemelor de sănătate mintală și consolidarea sănătății mintale a tinerilor. Activitățile sunt concepute pe baza a 3 metode nonformale, psihodrama, teatru playback și storytelling.

12  11

4  5

6  8

7  2

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți