6 decembrie 2022 - admin

Prevenire a consumului de droguri

Pe parcursul lunii noiembrie 2022, la Școala Gimnazială “Cireșarii” Mediaș, jud. Sibiu s-au desfășurat activități cu rol de sensibilizare șiprevenire a consumului de droguri adresate elevilor claselor a V-a și a VII-a
Activitatea a fost desfășurată de prof. consilier școlar  Dora-Luciana Prisăcaru – CJRAE Sibiu, împreună cu prof. diriginți : Eva Ciuciună, Luminița Șerban și Gabriela Schreiner.
Activitățile au avut drept rol inițierea unor comportamente care mențin și promovează sănătatea fizică și psihică.

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți