17 mai 2017 - admin

Înscriere la cursuri de formare autorizate – MEDIATOR ȘCOLAR – CCD Sibiu

SC START 2 PERFORM SRL, în calitatea sa de entitate privată, al cărei obiect principal de activitate îl constituie formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, în baza Codului CAEN 8559, în parteneriat cu CCD Sibiu, organizează sesiuni de formare pentru următoarele specializări:

  •       MEDIATOR ȘCOLAR – 120 de ore
  •       EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE – 120 de ore

Fiecare dintre cursuri costa 400 de lei.

Pentru cei care se înscriu concomitent la oricare 2 dintre aceste cursuri, tariful este de 750 de lei. 

Portofoliul formabililor constă în următoarele documente:

  • Copie CI
  • Copie CN
  • Copie CC- în cazul schimbării numelui
  • Copie ultima diplomă de studii absolvite (preferabil cu licență).
  • Un proiect de câteva pagini, cu referire la tematica cursului

Înscrierea se face accesând linkul următor:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu65WWa9FkaKLTaWGKYV7zRYZrl7VNcSohnZBjGkmlSLyqGw/viewform

Mediatori școlari / Oferte de formare continuă curs de formare / mediator școlar /