20 august 2019 - admin

Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor – ședință extraordinară și deplasare în teren

În date de 20 august 2019, ora 10, a avut loc  ședința extraordinară a Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor la sediul primăriei din orașul Tălmaciu și deplasare în teren, cu următoarea ordine de zi :

1. Creșterea ratei de participare în învățământul preșcolar și școlar a copiilor de etnie romă.

Diminuarea fenomenului de abandon școlar specific categoriilor defavorizate.

Dezvoltarea unui mecanism de colaborare între factorii cheie implicați în procesul de educație.

Organizarea de campanii județene de informare și conștientizare a părinților și copiilor de etnie romă privind importanţa educației. 

Materialele au fost prezentate de prof. dr. Valeria Ecaterina Purcia – director,  Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sibiu.

2. Eficienţa relației personal comunitar – cetățean și rezultate înregistrate.

Materialele au fost prezentate de dr. as. med. Doina Merlă, – asistent medical principal, Direcția de Sănătate publică Sibiu.

Cristina Muntean – expert, Instituția Prefectului – Județul Sibiu

Din partea Centrului Județean de Resurse și  Asistență Educațională Sibiu au participat la ședința extraordinară și la deplasarea în teren  prof. Valeria Ecaterina Purcia  și   asistent social Cosar Iulia.

 

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți deplasare în teren / Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor / ședință extraordinară /