twins-1150190_1920

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

.

EVALUAREA  NIVELULUI DE DEZVOLTARE  A  COPIILOR  ÎN  VEDEREA ÎNSCRIERII  ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PRIMAR 

ÎN  ANUL  ŞCOLAR  2020 – 2021

Conform Metodologiei privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul 2020 – 2021, aprobată prin OMEC nr. 3277/17.02.2020 cu modificările şi completările ulterioare, CJRAE Sibiu efectuează evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au 6 ani împliniţi la 1 septembrie 2020 (este născut între 1 septembrie – 31 decembrie 2014) şi care se află în una din următoarele situaţii:

  • nu au frecventat grădiniţa;
  • s-au întors din străinătate.

Actele necesare pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului sunt următoarele:

  • cererea – tip de evaluare psihosomatică; SE POATE DESCĂRCA  AICI 
  • certificatul de naştere al copilului original şi în copie;
  • actul de identitate al părintelui/tutorelui/împuternicitului legal în original şi în copie;
  • act care să ateste calitatea de tutore/împuternicit legal, dacă este cazul, în original şi în copie;

Cererea pentru evaluarea dezvoltării copilului se depune/transmite  de către părinte/tutore/reprezentantul legal al copilului, la CJRAE Sibiu prin e-mail la adresa cjraesibiu@gmail.com sau prin poştă, la adresa Sibiu, str. Turismului nr. 15. 

Evaluarea dezvoltării copilului se va desfăşura în perioada 26 mai – 30 iunie 2020, în intervalul orar 10.00 – 18.00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfăşurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranţă şi sănătate a copiilor şi părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali ai copiilor.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului va fi comunicat, în scris, prin e-mail sau prin poştă, cu confirmare de primire, după caz, sau va fi înmânat direct părintelui/tutorelui/reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării dezvoltării copilului nu poate fi contestat. (conform art. 7, alin. 6 din metodologie).

Pentru relaţii suplimentare puteţi contacta CJRAE Sibiu, tel: 0269/247066 sau 0724/002182.

 Director,  prof. dr. Valeria Ecaterina Purcia       /         Coordonator  CJAP,  prof.   Daneș Daniela                                                          

                                                                                    

 
.